Obchodní podmínky


ČINNOST OBCHODU BYLA ZRUŠENA !!!!* Všechny ceny zboží uvedené v našem internetovém obchodě jsou koncové pro zákazníka. Upozorňujeme, že nejsme plátci DPH.

* Vyhrazujeme si právo na změnu prodejních cen v důsledku změny cen na českém trhu nebo změny kurzu Kč k ostatním zahraničním měnám.

* Vyhrazujeme si právo na změnu prodejních cen v důsledku administrativní či systémové chyby, o této situaci Vás budeme informovat.

* Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad popř. faktura.

 

Vyřízení Vaší objednávky

* Veškeré objednávky vyřizujeme zpravidla do 24 hod. a to v pořadí, v jakém byly doručeny. Pokud je zboží díky velkému zájmu vyprodáno nebo není skladem v ČR a dodací lhůta by přesáhla lhůtu uvedenou pro dodání u zboží, budeme Vás včas e-mailem nebo telefonicky informovat.

* Dodací lhůta v detailu produktu, pokud je uvedena, je pouze orientační.

 

Dodání zboží

* Zboží si můžete vyzvednout osobně na prodejně po předchozí tel. domluvě, lze tak učinit i přímo v objednávce.

* Objednané zboží o hmotnosti do 30kg zašleme na dobírku Českou poštou nebo společností PPL při platbě předem.

* Další způsoby přepravy zboží jsou možné po předchozí domluvě.

 

Převzetí zboží od přepravní firmy

* Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat, zda není obal zásilky nijak poškozen. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se, zda není poškozeno zboží, případně zda je kompletní. V případě poškození, nebo nekompletnosti zboží trvejte na sepsání protokolu o poškození a zásilka se bude reklamovat přímo u přepravce. Později nelze transportní škody uplatňovat.

 

Poštovné a balné

* Výše dopravného souvisí s výběrem přepravy a způsoby úhrady. Dopravné bude účtováno dle platných ceníků přepravních společností.

* U objednávek nad 2.500Kč je POŠTOVNÉ ZDARMA.

* Zboží je možné zaslat i do ostatních zemí EU po předchozí domluvě, výše poštovného je individuální. Na dobírku zasíláme pouze na Slovensko (výše poštovného činí 250Kč), u ostatních zemí EU akceptujeme pouze platbu předem.

 

Další informace

* Veškeré Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. čísle: +420 723 99 99 11 a nebo e-mailu: info@nailtrix.cz.

* Snažte se prosím respektovat naší pracovní dobu (pondělí - pátek: 09:00 - 17:00 hod.), děkujeme.

 

Objednávat zboží lze následujícími způsoby (více v sekci "jak nakupovat"):

* prostřednictvím formuláře na našem e-shopu;

* telefonicky na čísle: +420 723 99 99 11;

* e-mailem na: objednavky@nailtrix.cz.

 

* Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod a uvést údaje označené v objednávkovém formuláři hvězdičkou:

- kontaktní / fakturační údaje (jméno a příjmení, případně název firmy; IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH, adresu;

- adresu pro zaslání;

- způsob dopravy (Česká pošta, PPL...) nebo osobní odběr.

 

Reklamační řád

* Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zakoupeného zboží prokazuje kupující původ fakturou, účtenkou (dodacím listem) atp. Pro tyto účely je doporučeo kupujícímu si tyto doklady po dobu záruční lhůty uschovat.

* Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta...) zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil. Fotografie a obrázky výrobků zveřejněné na našich stránkách jsou pouze ilustrační a nemusí představovat skutečnou podobu výrobku.

* Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na dokladu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

* Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

* K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklad o zakoupení, doklad o zaplacení, dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

* V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

* Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

* Nárok na reklamaci zaniká v případě, že:

- kupující nedodržuje a nerespektuje pokyny v manuálu.

- zboží není funkční z důvodu chybné instalace.

- u zařízení byl proveden neodborný či neoprávněný zásah (porušení ochranné plomby..).

- závada byla způsobena vniknutím cizích látek do přístroje.

- přístroj byl provozován v neadekvátním či jinak nevhodném prostředí.

- poškození bylo způsobeno vinou zákazníka či živelnou pohromou.

- zařízení nebylo připojené na předepsané napájení do elektrické sítě.

 

Záruka vrácení peněz

* V souladu s novelou č. 367/2000 Sb. zákona 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) o Spotřebitelských smlouvách poskytujeme následující záruky vrácení peněz, pokud z jakýchkoliv důvodů nebudete se zbožím spokojeni. Toto ustanovení zákona se vztahuje pouze na soukromé osoby, nikoliv na objednávky firem (s uvedeným IČO).

* Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete zboží do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu vrátit, toto ustanovení platí jen při objednání a dodání zboží "na dálku", tj. tehdy, když nemáte možnost si zboží před zaplacením prohlédnout a vyzkoušet.

* Záruka vrácení zboží se vztahuje na veškeré zboží, vrácené do 14-ti dnů od přijetí zboží od přepravce.

* Zboží nesmí vykazovat známky mechanického poškození způsobené nesprávným zacházením se zbožím.

* Skládá-li se zboží z více částí (dárkové sady) musí být zboží vráceno v kompletním složení.

* Při vrácení zboží je nutné vrátit také veškeré doklady, jako je faktura, daňový doklad atd.

* V rámci této služby jsou vráceny peníze za zboží včetně expedičních nákladů. Vrácená částka bude rovna ceně v době nákupu a může být snížena o slevy, které prodávající při prodeji zboží zákazníkovi poskytl.

* Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní smlouvy:
 a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění;
 b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele;
 c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

* Chcete-li využít služby vrácení peněz, postupujte následovně:
 a) doporučujeme kontaktovat naší firmu;
 b) zboží, splňující uvedené podmínky, zabalte a do 14 dnů od obdržení zásilky odešlete s obdrženými náležitostmi a na adresu poskytnutou prodávajícím;
 c) zboží doporučujeme posílat pojištěné jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty. Zboží musí být zabalené tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození vlivem dopravy a běžné manipulace;
 d) po kontrole stavu a kompletnosti zboží Vám budou peníze vráceny převodem na účet nebo poštovní složenkou. Vrácení platby proběhne do 30 dnů od přijetí zásilky.

* Provozovatel po posouzení vzniklé situace spojené s vrácením zboží může odebrat a příště neposkytnout slevy nebo výhody pro nákup zboží nebo s klientem dále již v budoucnu nespolupracovat.

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

* Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
 a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu;
 b) v případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

  

Storno objednávky ze strany kupujícího

* Všechny přijaté objednávky jsou ZÁVAZNÉ. Lze je zrušit pouze 12 hodin před expedicí a to buď formou e-mailu s uvedením čísla objednávky a textem o odstoupení od smlouvy, nebo telefonicky.

* V případě nedodržení 12 hodinové lhůty si prodávající vyhrazuje právo na zaplacení STORNO POPLATKU ze strany kupujícího ve výši 150Kč.

* V případě nevyzvednutí zboží ve stanovené lhůtě si prodávající vyhrazuje právo na zaplacení storno poplatku ve výši 150Kč a nákladů (poštovné, balné..) vynaložených na vyřízení objednávky ze strany kupujícího.

 

Ochrana osobních údajů

* Veškeré údaje o všech našich zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Firma Nailtrix veškeré údaje získané od svých zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

* Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá firma Nailtrix s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Výjimku představují pouze externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží.

* Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Elektronické adresy zákazníků, budou využívány pro účely zasílání propagačních materiálů, a to bez výjimky všem neregistrovaným zákazníkům. Registrovaní uživatelé mají možnost si při registraci zvolit možnost zasílání novinek a propagačních materiálů. Zavazujeme se, že odstraníme z naší databáze již registrované uživatele i bez udání důvodu, pokud to bude jejich přání, případně zamezíme doručování obchodních sdělení a propagačních materiálů, taktéž na přání zákazníka.

 

Čestné prohlášení kupujícího

* Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za případné škody na zdraví či majetku způsobené nesprávnou aplikací a postupem osoby, ketrá nemá k používání těchto produktů náležité oprávnění.

  

Děkujeme Vám za prostudování našich obchodních podmínek a věříme, že budete s našimi službami maximálně spokojeni.